Protocol (mogelijke) coronabesmetting HV BSAC.

Aanleiding van dit protocol is het verzorgen van eenduidige communicatie in geval van een (mogelijke) besmetting met het nieuwe coronavirus en de daaraan verbonden te nemen stappen in handelen en communicatie. Let op dit schrijven is geen officiële tekst van RIVM of GGD en dient enkel als eerste hulpmiddel richting spelers / ouders en teams. Bij twijfel; raadpleeg altijd eerst de website van de rijksoverheid.https://www.rijksoverheid.nl/

 

Samenvattend dienen de volgende stappen genomen te worden bij een mogelijke besmetting:

 • Laat uzelf/ uw zoon/ dochter testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
 • Meldt uzelf/ uw zoon/ dochter af voor training en/of wedstrijd zolang de uitslag niet bekend is. (U hoeft hierbij niet te vermelden dat de afmelding het gevolg is van een coronatest.)
 • Is de uitslag negatief dan hoeft u verder geen actie richting team of club te ondernemen.
 • Bij een positieve uitslag volgt u het advies van de GGD.
 • Informeer de contactpersoon van uw team en het bestuur (bestuur@hvbsac.nl) middels de instructies die u ontvangt van de GGD.
 • Bestuur kan indien noodzakelijk richtlijnen geven aan het team via de teamcontactpersoon

 

Ik ben mogelijk besmet met het nieuwe coronavirus wat nu?

(uitleg opgesteld aan de hand van instructies RIVM)

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Wanneer u gezondheidsklachten heeft die mogelijk passen bij COVID-19, blijf dan thuis en laat uzelf testen. Hieronder geven wij u informatie en uitleg voor als u denkt dat u misschien het nieuwe coronavirus heeft.

Klachten die veel voorkomen:

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Belangrijk:

 • Blijf thuis als u een of meer van deze klachten hebt.
 • Als u koorts en/of benauwdheid hebt, moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
 • Wordt u zieker of heeft u medische hulp nodig? Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.
 • Laat uzelf testen. Zie rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken.
 • Blijf thuis en volg onderstaande leefregels totdat de uitslag bekend is.

Schrijf alvast op met wie u de afgelopen dagen contact hebt gehad.

Bij een positieve testuitslag volgt bron-en contactopsporing door de GGD. Iedereen in uw huishouden blijft thuis.

Bij een negatieve testuitslag hoeven uw huisgenoten niet meer thuis te blijven, tenzij zij zelf klachten krijgen, dan moeten ook zij zich laten testen. Ook u hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat u normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren na de testafname, dan moet u thuisblijven en opnieuw een coronatest laten afnemen.

Als iemand binnen BSAC positief getest is op het coronavirus:

Als iemand van de vereniging positief wordt getest op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft aan de overige spelers om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend ook niet deel aan trainingen en wedstrijden.

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, dan dient de teamverantwoordelijke contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat -Wedstrijdsecretariaat wedstrijdsecretariaat@hvbsac.nl – zodat de gevolgen voor de competitie kunnen worden besproken.