Wanneer en waarmee kan de vertrouwenspersoon je helpen?

Met ingang van 1 januari 2021 heeft HV BSAC een vertrouwenspersoon in de persoon van Marloes Wijhers aangesteld. HV BSAC is een grote, levendige vereniging waar spelers, trainers, ouders, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. Het bestuur wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid en vaak wordt er van uitgegaan dat dit het geval is en vaak is dit ook zo. Toch kunnen er zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.

De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s).
Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Indien je last hebt van dit ongewenste gedrag, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:

 • te luisteren naar jouw klachten en/of problemen
 • nagaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
 • doorverwijzen naar hulpverlening
 • ondersteunen van de klager
 • nazorg verlenen

Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. Het bestuur wil met de vertrouwenspersoon zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Marloes is werkzaam binnen het sociaal domein vooral gericht op jeugd en komt in haar dagelijkse werk regelmatig in aanraking met thema’s ongewenste omgangsvormen, seksuele intimidatie, agressie en geweld, treiteren en pesten, discriminatie, intimidatie.

Mocht u contact willen opnemen met haar dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@hvbsac.nl

 

Vertrouwenscontactpersoon NHV

Indien contact met onze eigen vertrouwenspersoon om welke reden dan ook niet wenselijk of mogelijk is kun je ook terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van het NHV. Zij zijn als aanspreekpunt bij dergelijke incidenten ook beschikbaar en kunnen je doorverwijzen naar NOC*NSF vertrouwenspersonen of andere ondersteunende instanties. Bij het NHV werken drie opgeleide vertrouwenscontactpersonen waar verenigingen, die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging, terecht kunnen.

Als een persoon echt een vertrouwelijk gesprek wil over iets dat hij of zij heeft meegemaakt op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, dan verwijzen deze vertrouwenscontactpersonen jou door naar de vertrouwenspersoon van de NOC*NSF. Deze vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en zoekt samen naar oplossingen. Uiteraard wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Wil je in contact komen met een vertrouwenscontactpersoon van het NHV? Neem dan contact op met