Nieuws

Spek de kas 2020!

Vanaf vandaag is het weer Spek de Kas tijd bij Jumbo Maasbree.

Omdat Jumbo Maasbree nog even verbouwd wordt kun je hier dus pas vanaf woensdag 2 september vouchers verzamelen.

Ga je in de tussentijd je boodschappen doen bij Jumbo Panningen? Hier krijg je vanaf maandag 17 augustus wel al vouchers.

Deze zijn ook in Maasbree te verzilveren. Bewaar ze dus of verzilver ze al online via https://www.vuldekas.nl/jumbomaasbree/

BSAC Maasbree, box 26!

Door Huijs-Wijnen overleden

Onlangs bereikte ons het trieste bericht van het overlijden van gewaardeerd vrijwilligster en oud bestuurslid

Door Huijs-Wijnen

 

Bijna 25 jaar lang was Door verantwoordelijk voor de ledenadministratie binnen onze club.

Daarnaast was Door jarenlang een betrokken bestuurslid en voor velen een vertrouwd gezicht

zowel in als buiten de sporthal.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar Mart, kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden.

Wij wensen de familie namens het bestuur en alle leden van HV BSAC

veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

 

De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden op dinsdag 9 juni.

De uitvaart kan wel gevolgd worden via een live stream. Kijk hier voor de volledige rouwkaart.

 

 

Handbalvrienden!

Langzaam maar zeker komen er steeds meer versoepelingen in het beleid. Alle teams zijn inmiddels weer lekker buiten aan het trainen en met het weer van de afgelopen weken is dat zeker geen straf!

Door al dit positieve nieuws lijkt het “nieuwe normaal” soms alweer “het normaal” te worden. Maar laten we met zijn allen één ding niet vergeten. Hoewel de maatregelen verder versoepeld worden is het einde van hiervan nog niet in zicht. Een van de gevolgen hiervan is dat we als club, door het wegvallen van inkomsten uit diverse vrijwilligersacties, de broekriem her en der wat strakker aan zullen moeten trekken. Gelukkig kunnen we dit opvangen. Dit is voor een groot deel te danken aan onze trouwe sponsoren. Doordat zij in deze voor veel ondernemers moeilijke tijd toch achter ons blijven staan.

Laten wij dus, waar mogelijk, ook achter onze sponsoren blijven staan! Zeker nu!

Corona en BSAC update V

Hervatting Jeugdtrainingen.

Er wordt achter de schermen nog steeds hard gewerkt aan een verantwoorde hervatting van de trainingen voor de jeugd tot en met 18 jaar. Waar we echter in een vorig bericht van iedereen nog wat meer geduld moesten vragen, werken we vandaag en morgen o.a. aan het inrichten van de trainingslocaties!

Naast het vastleggen van de locaties voor de buitentrainingen is er gewerkt aan de diverse voorwaarden om te voldoen aan alle geldende maatregelen.

Nu kunnen we melden dat we met ingang van woensdag 6 mei 2020 weer gaan opstarten met het aanbieden van trainingen voor de D-E en F-jeugd. Na evaluatie van het verloop van deze trainingen zullen we deze trainingen dan in de week van 11 mei uitbreiden met trainingen voor de A-B en C-jeugd.  Desbetreffende teams zijn via hun kader al geïnformeerd over de trainingsschema’s.

Omdat alles aan het op deze manier hervatten van de trainingen ook voor ons nieuw is en iedereen hier zijn weg nog in zal moeten vinden, bieden we voorlopig alleen trainingen aan voor onze eigen leden.

De trainingen zijn enkel toegankelijk voor sporters. Toeschouwers zijn bij de trainingen helaas niet welkom. Ouders wordt verzocht de kinderen op eigen gelegenheid naar de trainingslocatie te laten komen of indien dit niet mogelijk is de kinderen max. 10 min voor aanvang van de training bij de desbetreffende locatie af te zetten. Ze worden daar buiten opgevangen door een trainer.

Uiteraard kunnen we de trainingen enkel hervatten als we zeker weten dat het veilig is en iedereen zich aan de afspraken houdt. Daarom zijn alle jeugdleden, ouders en kaderleden al voorzien van diverse protocollen en afspraken. Deze uitgebreide afspraken zijn terug te vinden op deze website onder “Documenten”

Voor alles geldt: gebruik je gezonde verstand! De gezondheid van iedereen staat voorop. Daarna het sportplezier!

Wij wensen alle jeugdleden en trainers veel succes en vooral plezier met trainen!

Corona en BSAC update IV

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal UPDATE

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. (bron: NHV handbal.nl)

Zoals donderdag 23 april reeds vermeld, zijn we als bestuur en TC inmiddels druk in de weer om de opstart voor de jeugdtrainingen op een verantwoorde manier zo spoedig mogelijk weer te hervatten. Inmiddels is de TC in overleg met het bestuur druk bezig met het benaderen van het kader voor het verzorgen van deze trainingen. Vanuit het bestuur vindt er overleg plaats met diverse mogelijke trainingslocaties en is ook de vraag uitgezet bij de gemeente Peel & Maas betreffende het gebruik van de openbare ruimte (De trainingen dienen immers in de buitenlucht plaats te vinden.). Een concept protocol met richtlijnen voor de trainingen is inmiddels geschreven.

De trainingen kunnen dus echter pas worden hervat na goedkeuring van de gemeente. Op dit moment wordt er een regionaal protocol opgesteld over het hervatten van Jeugdtrainingen in de buitenlucht. Hier zullen we dus nog even op moeten wachten zodat we ons eigen protocol hier aan kunnen toetsen.

Helaas moeten we dus van iedereen nog heel even geduld vragen! We rekenen op jullie begrip voor deze situatie.

Op de achtergrond worden inmiddels alle logistieke en administratieve voorbereidingen getroffen zodat we bij groen licht snel kunnen starten. Zodra bekend is wanneer dit zal zijn informeren wij iedereen weer via onze facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams.

Voor nu, pas goed op jezelf en elkaar, blijf gezond!

Corona en BSAC update III

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld.
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht.
Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Uitgaande van bovenstaande basis zijn we inmiddels druk bezig met het uitwerken van de details en plannen om hier handen en voeten aan te geven en op zo kort als verantwoord mogelijke termijn onze jeugd weer de mogelijkheid tot sporten te bieden.

Voordat het zover is dienen er een aantal zaken geregeld en vastgelegd te worden. Zo wordt er gezocht naar geschikte locaties en het op die locaties beschikbaar stellen van trainingsmaterialen. Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidheid van trainers en begeleiders voor deze trainingen.

Veel zaken zijn afgelopen dagen reeds in gang gezet en worden verder opgepakt. Zodra wij alle informatie helder hebben zullen wij dit via de facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams communiceren aan de leden en hun ouders.

Voor nu pas goed op jezelf en elkaar, blij gezond!

Corona en BSAC update II

Na de dinsdagavond 21 april gehouden persconferentie betreffende de maatregelen in verband met het coronavirus, is er in elk geval voor wat betreft de jeugdige sporters weer wat licht aan het einde van de tunnel gekomen.

De nieuwe richtlijnen geven zeer duidelijk aan dat de aangekondigde versoepeling betrekking heeft op jeugd tot 12 jaar voor wat betreft sporten in de buitenlucht en jeugd tussen 12 en 18 jaar voor wat betreft sporten in de buitenlucht op min. 1,5 m afstand.

Het bestuur van BSAC buigt zich deze week over hoe en of wij hier als zaalsportvereniging georganiseerd invulling aan kunnen geven voor die teams waarvoor vanaf 28 april (met enige aanpassingen) mogelijkheden ontstaan. Zodra hierover meer duidelijk is zullen wij dit uiteraard direct, middels de bekende kanalen, aan jullie communiceren.

Voor nu: Pas goed op jezelf en op elkaar, blijf gezond!

Corona en BSAC update

Tijdens de persconferentie van maandag 23 maart jongstleden heeft het kabinet nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd. Behalve het reeds eerder aangekondigde voortijdige einde van de competitie raakt deze beslissing ook een aantal geplande activiteiten van BSAC. De ALV gepland op 18 April zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

De seizoensafsluiting op dezelfde datum zal uiteraard ook geen doorgang hebben.  Binnen het bestuur en betreffende commissies wordt op dit moment nagedacht over een alternatieve activiteit op een latere datum.

De appeltaartjes actie wordt onder voorbehoud verschoven naar september.

Tot slot nog de mededeling dat het advies van het RIVM voor wat betreft sportverenigingen door de laatste persconferentie niet gewijzigd is. Dit advies liep tot 6 april en is tot nu toe nog niet verlengd tot de genoemde datum van 1 juni. Uiteraard kan dit wel nog wijzigen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt zullen wij ons uiteraard weer melden.

Voor nu: Pas op jezelf en elkaar, blijf gezond!

HANDBALCOMPETITIE 2019/2020 BEËINDIGD

Tijdens de persconferentie van maandag 23 maart jongstleden heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd.

Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen ter bestrijding van het corona-virus geraakt, zo ook onze handbalactiviteiten.

Hierdoor heeft het bondsbestuur van het NHV besloten alle competities 2019/2020 als beëindigd te beschouwen. Uiteraard heeft dit diverse consequenties voor wat betreft de eindrangschikking en daarbij behorende promoties en degradaties.

In het overzicht op de website van het NHV vind je de verdere consequenties voor de verschillende competities en (eind) toernooien.

Klik hier voor meer nieuws en informatie over de competitie beëindiging

Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart afgelast door Coronavirus.

(mededeling van het bestuur)

Zojuist ontvingen wij bericht van het NHV dat alle Handbalwedstrijden tot 31 maart zijn afgelast in verband met het coronavirus. In een eerder persbericht gaven wij als BSAC al aan de situatie in de gaten te houden en hierin het advies van het NHV, RIVM  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF te zullen volgen.

Door de wedstrijden af te lassen volgt het NHV de adviezen op van het RIVM en het Kabinet. Het Kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door het NHV en ook door BSAC ondersteund. Dit betekent dat wij als BSAC ook gehoor geven aan de oproep om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, bijeenkomsten en vieringen tot nader order op te schorten.

Een en ander houdt in dat ook de voor morgen geplande smokkeltocht niet door zal gaan!

Over hoe en wanneer de trainingen weer hervat worden volgt op een later moment meer informatie.

Bestuur BSAC