Accommodatie specifieke maatregelen Covid-19 HV BSAC. 

Naast de sportspecifieke aanvulling op het Sportprotocol van NOC*NSF en  het aanvullende “Protocol voor F en H-jeugdtoernooien i.v.m. COVID-19″ zoals opgesteld door de NHV zijn bij een bezoek aan HV BSAC de volgende aanvullende maatregelen in acht te nemen:

Hieronder vermelde instructies zijn door de beheerder van de accommodatie* zichtbaar opgehangen en wij verwachten dat elke bezoeker zelf zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om deze richtlijnen na te leven.

Algemeen;

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden , waaronder in kleedkamers en in de kantine.

Desinfectie;

Bij de ingang van de accommodatie staat een desinfectiezuil. Wij vragen alle bezoekers bij binnenkomst de handen te desinfecteren.
Bij het speelveld staat een tafel met desinfectiematerialen voor handen en materialen.

Looproute;

Binnen de accommodatie zijn instructies voorzien, betreffende looproutes en instructies met 1,5 meter afstand houden e.d. Deze looproutes zijn aangegeven op plekken waar er niet voldoende ruimte is om 2 richtingverkeer toe te staan.

Kleedlokalen;

Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn geopend.  Respecteer ook bij omkleden douchen de 1,5 meter regel. De toiletten in de kleedkamers blijven gesloten. Er kan gebruik gemaakt worden van de centrale toiletten bij de entree.

Kantine & Tribunes;

UPDATE 29-09-2020: 

  • Vanaf 29 september 18 uur is publiek 3 weken niet meer toegestaan bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor professionele sportwedstrijden als voor amateurwedstrijden.
  • Vanaf 29 september 18 uur gaan sportkantines tijdelijk dicht.
  • Bovenstaande maatregelen gelden voor tenminste 3 weken en kunnen daarna nog verlengd of aangevuld worden.

Tot slot;

Bovenstaande afspraken maken wij in overleg met en in navolging van NHV, NOC-NSf , Veiligheidsregio Noord-Limburg en de gemeente Peel & Maas. Deze afspraken moeten er toe leiden dat we samen weer kunnen gaan genieten van onze geliefde sport. We kunnen dit virus alleen samen verslaan. Laten we ons aan de afspraken houden en alert blijven op elkaar. 

 

*   De gemeente Peel & Maas

** Registratie en reserveringsplicht: Volgens de begripsomschrijvingen van eet- en drinkgelegenheden in de Noodverordening van Veiligheidsregio Noord-Limburg geldt de reserverings- en registratieplicht voor alle soorten horeca. Dit betekent dat sport- en verenigingskantines vanaf heden ook de registratieplicht moeten toepassen. De registratieplicht is ingevoerd, omdat de GGD enkel door een volledige registratie door álle horecagelegenheden een gedegen bron- en contactonderzoek kan uitvoeren.