Accommodatie specifieke maatregelen Covid-19 HV BSAC.

Naast de sportspecifieke aanvulling op het Sportprotocol van NOC*NSF  i.v.m. COVID-19″ zoals opgesteld door de NHV,

zijn bij een bezoek aan HV BSAC de volgende aanvullende maatregelen in acht te nemen:

Laatste update: m.i.v. 15 januari 2022

Hieronder vermelde instructies zijn door de beheerder van de accommodatie* zichtbaar opgehangen en wij verwachten dat elke bezoeker zelf zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om deze richtlijnen na te leven.

Verplichte CTB check

Met de toename van het aantal Corona besmettingen heeft de overheid besloten om opnieuw een aantal maatregelen in te voeren. Specifiek voor onze handbalsport wil dit zeggen dat het vanaf zaterdag 15 januari, voor iedereen van 18 jaar en ouder, verplicht is een CTB (Corona-toegangsbewijs) te tonen om toegang te krijgen tot de sporthal (er zijn uitzonderingen).

Een ongeldig of niet aanwezig CTB betekent dat betreffende persoon als gevolg van de huidige maatregelen niet binnen mag komen. Uitgezonderd van de CTB check zijn: trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle vrijwilligers die op dat moment een taak in de sporthal hebben.

toegang wordt enkel verleend als;

• de scanner groen kleurt;
• het identiteitsbewijs overeenkomt; en
• de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft.

 

 

 

 

 

 

 

 

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

  • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
  • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

 

Algemeen;

Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Basisregels en 1,5 meter afstand;

De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen, wel buiten het veld. Om de handbalsport veilig te kunnen beoefenen is het advies om regelmatig je handen te wassen, te hoesten en niezen in de elleboog, geen handen te schudden en bij klachten thuis te blijven en je te laten testen.

Desinfectie;

Bij de ingang van de accommodatie staat een desinfectiezuil. Wij vragen alle bezoekers bij binnenkomst de handen te desinfecteren.

Bij het speelveld staat een tafel met desinfectiematerialen voor handen en materialen.

Looproute;

Binnen de accommodatie zijn instructies voorzien, betreffende looproutes. Deze looproutes zijn aangegeven op plekken waar er niet voldoende ruimte is om 2-richting verkeer toe te staan.

Kleedlokalen;

Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.

Publiek;

Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.

Wedstrijden;

Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan.

Kantine;

Sportkantines vallen onder het beleid dat geldt voor de horeca. Na de laatste persconferentie is gebleken dat horecagelegenheden en dus ook onze kantine tot op heden nog steeds gesloten blijven.

Mondkapjes;

Mondkapjes zijn overal binnen de sporthal verplicht voor sporters vanaf 13 jaar, behalve tijdens het sporten.

Tot slot; Bovenstaande afspraken maken wij in overleg met en in navolging van NHV, NOC-NSf , Veiligheidsregio Noord-Limburg en de gemeente Peel & Maas.

 

* De gemeente Peel & Maas