Accommodatie specifieke maatregelen Covid-19 HV BSAC.

Naast de sportspecifieke aanvulling op het Sportprotocol van NOC*NSF  i.v.m. COVID-19″ zoals opgesteld door de NHV zijn bij een bezoek aan HV BSAC de volgende aanvullende maatregelen in acht te nemen:

Laatste update: m.i.v. 25 september 2021

Hieronder vermelde instructies zijn door de beheerder van de accommodatie* zichtbaar opgehangen en wij verwachten dat elke bezoeker zelf zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om deze richtlijnen na te leven.

Algemeen;
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Basisregels en 1,5 meter afstand
De basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een dringend advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Om de handbalsport veilig te kunnen beoefenen is het advies om regelmatig je handen te wassen, te hoesten en niezen in de elleboog, geen handen te schudden en bij klachten thuis te blijven en je te laten testen.

Desinfectie;
Bij de ingang van de accommodatie staat een desinfectiezuil. Wij vragen alle bezoekers bij binnenkomst de handen te desinfecteren.
Bij het speelveld staat een tafel met desinfectiematerialen voor handen en materialen.

Looproute;
Binnen de accommodatie zijn instructies voorzien, betreffende looproutes. Deze looproutes zijn aangegeven op plekken waar er niet voldoende ruimte is om 2 richtingverkeer toe te staan.

Kleedlokalen;
Kleedruimtes, douchevoorzieningen en toiletten zijn geopend.

Publiek
Per zaterdag 25 september zijn er geen beperkingen voor het bezoeken en beoefenen van (competitie)wedstrijden en het organiseren van toernooien.

Kantine;
Sportkantines vallen onder het beleid dat geldt voor de horeca. Per 25 september is iedereen vanaf 13 jaar verplicht om een coronatoegangsbewijs te tonen om gebruik te kunnen maken van de horeca. De sportkantine dient om 00.00 uur te sluiten. Er geldt geen maximumaantal bezoekers en entertainment is toegestaan.

Tot slot;
Bovenstaande afspraken maken wij in overleg met en in navolging van NHV, NOC-NSf , Veiligheidsregio Noord-Limburg en de gemeente Peel & Maas.

* De gemeente Peel & Maas