Alle handbalwedstrijden tot en met 31 maart afgelast door Coronavirus.

(mededeling van het bestuur)

Zojuist ontvingen wij bericht van het NHV dat alle Handbalwedstrijden tot 31 maart zijn afgelast in verband met het coronavirus. In een eerder persbericht gaven wij als BSAC al aan de situatie in de gaten te houden en hierin het advies van het NHV, RIVM  (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en NOC*NSF te zullen volgen.

Door de wedstrijden af te lassen volgt het NHV de adviezen op van het RIVM en het Kabinet. Het Kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt door het NHV en ook door BSAC ondersteund. Dit betekent dat wij als BSAC ook gehoor geven aan de oproep om alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, bijeenkomsten en vieringen tot nader order op te schorten.

Een en ander houdt in dat ook de voor morgen geplande smokkeltocht niet door zal gaan!

Over hoe en wanneer de trainingen weer hervat worden volgt op een later moment meer informatie.

Bestuur BSAC