Corona en BSAC update

Tijdens de persconferentie van maandag 23 maart jongstleden heeft het kabinet nieuwe, strengere maatregelen tot 1 juni 2020 afgekondigd. Behalve het reeds eerder aangekondigde voortijdige einde van de competitie raakt deze beslissing ook een aantal geplande activiteiten van BSAC. De ALV gepland op 18 April zal verplaatst worden naar een nader te bepalen datum.

De seizoensafsluiting op dezelfde datum zal uiteraard ook geen doorgang hebben.  Binnen het bestuur en betreffende commissies wordt op dit moment nagedacht over een alternatieve activiteit op een latere datum.

De appeltaartjes actie wordt onder voorbehoud verschoven naar september.

Tot slot nog de mededeling dat het advies van het RIVM voor wat betreft sportverenigingen door de laatste persconferentie niet gewijzigd is. Dit advies liep tot 6 april en is tot nu toe nog niet verlengd tot de genoemde datum van 1 juni. Uiteraard kan dit wel nog wijzigen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar komt zullen wij ons uiteraard weer melden.

Voor nu: Pas op jezelf en elkaar, blijf gezond!