Corona en BSAC update IV

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal UPDATE

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. (bron: NHV handbal.nl)

Zoals donderdag 23 april reeds vermeld, zijn we als bestuur en TC inmiddels druk in de weer om de opstart voor de jeugdtrainingen op een verantwoorde manier zo spoedig mogelijk weer te hervatten. Inmiddels is de TC in overleg met het bestuur druk bezig met het benaderen van het kader voor het verzorgen van deze trainingen. Vanuit het bestuur vindt er overleg plaats met diverse mogelijke trainingslocaties en is ook de vraag uitgezet bij de gemeente Peel & Maas betreffende het gebruik van de openbare ruimte (De trainingen dienen immers in de buitenlucht plaats te vinden.). Een concept protocol met richtlijnen voor de trainingen is inmiddels geschreven.

De trainingen kunnen dus echter pas worden hervat na goedkeuring van de gemeente. Op dit moment wordt er een regionaal protocol opgesteld over het hervatten van Jeugdtrainingen in de buitenlucht. Hier zullen we dus nog even op moeten wachten zodat we ons eigen protocol hier aan kunnen toetsen.

Helaas moeten we dus van iedereen nog heel even geduld vragen! We rekenen op jullie begrip voor deze situatie.

Op de achtergrond worden inmiddels alle logistieke en administratieve voorbereidingen getroffen zodat we bij groen licht snel kunnen starten. Zodra bekend is wanneer dit zal zijn informeren wij iedereen weer via onze facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams.

Voor nu, pas goed op jezelf en elkaar, blijf gezond!

Corona en BSAC update III

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld.
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht.
Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Uitgaande van bovenstaande basis zijn we inmiddels druk bezig met het uitwerken van de details en plannen om hier handen en voeten aan te geven en op zo kort als verantwoord mogelijke termijn onze jeugd weer de mogelijkheid tot sporten te bieden.

Voordat het zover is dienen er een aantal zaken geregeld en vastgelegd te worden. Zo wordt er gezocht naar geschikte locaties en het op die locaties beschikbaar stellen van trainingsmaterialen. Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidheid van trainers en begeleiders voor deze trainingen.

Veel zaken zijn afgelopen dagen reeds in gang gezet en worden verder opgepakt. Zodra wij alle informatie helder hebben zullen wij dit via de facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams communiceren aan de leden en hun ouders.

Voor nu pas goed op jezelf en elkaar, blij gezond!

Corona en BSAC update II

Na de dinsdagavond 21 april gehouden persconferentie betreffende de maatregelen in verband met het coronavirus, is er in elk geval voor wat betreft de jeugdige sporters weer wat licht aan het einde van de tunnel gekomen.

De nieuwe richtlijnen geven zeer duidelijk aan dat de aangekondigde versoepeling betrekking heeft op jeugd tot 12 jaar voor wat betreft sporten in de buitenlucht en jeugd tussen 12 en 18 jaar voor wat betreft sporten in de buitenlucht op min. 1,5 m afstand.

Het bestuur van BSAC buigt zich deze week over hoe en of wij hier als zaalsportvereniging georganiseerd invulling aan kunnen geven voor die teams waarvoor vanaf 28 april (met enige aanpassingen) mogelijkheden ontstaan. Zodra hierover meer duidelijk is zullen wij dit uiteraard direct, middels de bekende kanalen, aan jullie communiceren.

Voor nu: Pas goed op jezelf en op elkaar, blijf gezond!