Corona en BSAC update III

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld.
Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht.
Bij de jeugdtrainingen dienen de hygiënemaatregelen van het RIVM te worden gevolgd. Voor de jeugd in de leeftijd 13 tot en met 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand gehouden dient te worden, voor de jeugd tot en met 12 jaar geldt dit niet. Alleen trainingen (en tot en met 12 jaar onderlinge wedstrijden) zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden.

Uitgaande van bovenstaande basis zijn we inmiddels druk bezig met het uitwerken van de details en plannen om hier handen en voeten aan te geven en op zo kort als verantwoord mogelijke termijn onze jeugd weer de mogelijkheid tot sporten te bieden.

Voordat het zover is dienen er een aantal zaken geregeld en vastgelegd te worden. Zo wordt er gezocht naar geschikte locaties en het op die locaties beschikbaar stellen van trainingsmaterialen. Uiteraard is een en ander ook afhankelijk van de beschikbaarheid en bereidheid van trainers en begeleiders voor deze trainingen.

Veel zaken zijn afgelopen dagen reeds in gang gezet en worden verder opgepakt. Zodra wij alle informatie helder hebben zullen wij dit via de facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams communiceren aan de leden en hun ouders.

Voor nu pas goed op jezelf en elkaar, blij gezond!