Corona en BSAC update IV

Versoepeling maatregelen Coronavirus en handbal UPDATE

Dinsdag 21 april heeft het kabinet de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. Alle sportaccommodaties en sportinrichtingen dienen tot en met 28 april gesloten te blijven. Vanaf 29 april mag de handbaljeugd tot en met 18 jaar weer samen – onder begeleiding en strikte voorwaarden – trainen in de buitenlucht, mits de gemeente hiermee akkoord is. (bron: NHV handbal.nl)

Zoals donderdag 23 april reeds vermeld, zijn we als bestuur en TC inmiddels druk in de weer om de opstart voor de jeugdtrainingen op een verantwoorde manier zo spoedig mogelijk weer te hervatten. Inmiddels is de TC in overleg met het bestuur druk bezig met het benaderen van het kader voor het verzorgen van deze trainingen. Vanuit het bestuur vindt er overleg plaats met diverse mogelijke trainingslocaties en is ook de vraag uitgezet bij de gemeente Peel & Maas betreffende het gebruik van de openbare ruimte (De trainingen dienen immers in de buitenlucht plaats te vinden.). Een concept protocol met richtlijnen voor de trainingen is inmiddels geschreven.

De trainingen kunnen dus echter pas worden hervat na goedkeuring van de gemeente. Op dit moment wordt er een regionaal protocol opgesteld over het hervatten van Jeugdtrainingen in de buitenlucht. Hier zullen we dus nog even op moeten wachten zodat we ons eigen protocol hier aan kunnen toetsen.

Helaas moeten we dus van iedereen nog heel even geduld vragen! We rekenen op jullie begrip voor deze situatie.

Op de achtergrond worden inmiddels alle logistieke en administratieve voorbereidingen getroffen zodat we bij groen licht snel kunnen starten. Zodra bekend is wanneer dit zal zijn informeren wij iedereen weer via onze facebook pagina, deze website en de reguliere app-groepen voor de teams.

Voor nu, pas goed op jezelf en elkaar, blijf gezond!